26.2.14

Διαφθορά και διεφθαρμένοι

Ο καλός μου φίλος Δημήτρης Σουλιώτης, μέσα από αυτή την επιλογή δημοσιευμένων κειμένων του, αναλύει την έννοια της διαφθοράς στις διάφορες μορφές της και κυρίως την προσωπικότητα του διεφθαρμένου που αντιστοιχεί σ’ αυτές. Η ανάλυσή του δεν περιορίζεται στο τεχνοκρατικό πεδίο και σε μια απλή καταγραφή αιτίων και αποτελεσμάτων, αλλά επεκτείνεται στις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές συνιστώσες του θέματος. Έτσι ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τη βαθύτερη ουσία της διαφθοράς και το κυριότερο, να εισέλθει στην ίδια την ψυχή του διεφθαρμένου.
Στο πρώτο από τα δύο μέρη του βιβλίου, εξετάζει την έννοια της διαφθοράς και τα χαρακτηριστικά των διεφθαρμένων στο ευρύτερο πλαίσιο του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, αναζητώντας συνεχώς την κρυμμένη αλήθεια των πραγμάτων,
εξετάζει τη διαφθορά και τους διεφθαρμένους στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και ειδικότερα στους χώρους της πολιτικής, του συνδικαλισμού και των συντεχνιών. 
Με τα κείμενά του ο συγγραφέας προσπαθεί να εισχωρήσει σ’ έναν καλά οχυρωμένο, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, χώρο και να αναλύσει τις πολύπλοκες και υπόγειες διεργασίες, που δημιουργούν και αναπαράγουν τη διαφθορά και τους διεφθαρμένους.
Ποιος είναι: Ο Δ. Σουλιώτης γεννήθηκε στη Λαμία το 1950. Σπούδασε οικονομικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες στα πανεπιστήμια : Οικονομικό (ΑΣΟΕΕ),Εθνικό & Καποδιστριακό και Πάντειο. Ήταν Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος.  Εργάστηκε για τριάντα τέσσερα χρόνια ως Επιθεωρητής στη διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και υπήρξε μέλος της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Άρθρα του οικονομικού, πολιτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου έχουν δημοσιευτεί στην Αμαρυσία, σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά.
Έχουν εκδοθεί άλλα τέσσερα βιβλία του: «Ο ελληνικός Κλεπτοκαπιταλισμός», «Έλεγχος και Ελεγκτές», «Ιδεοκαταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος» και «Θλιμμένοι Νάρκισσοι».
(Από την παρουσίαση του βιβλίου στην Αμαρυσία)