26.5.16

Οι καιροί αλλάζουν

Όταν σπούδαζα στη Νομική ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυε εκείνη την εποχή, ανέφερε στο άρθρο 217 «Όστις προς τον σκοπόν όπως διευκολύνη την άμεσον συντήρησιν, την κίνησιν ή την κοινωνικής πρόοδον εαυτού ή ετέρου, καταρτίζει πλαστόν ή νοθεύει πιστοποιητικόν (…), ή εν γνώσει ποιείται χρήσιν τοιούτου πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής». Πιο απλά: Όποιος πλαστογραφεί έγγραφο για να βολευτεί κοινωνικά ή επαγγελματικά τιμωρείται με φυλάκιση ενός χρόνου ή με χρηματική ποινή.
Στην εποχή μας: Όποιος πλαστογραφεί έγγραφο και βολευτεί, αν αποκαλυφθεί, μπορεί να το νομιμοποιήσει «όπως ο εκάστοτε νόμος ορίζει».
Αν κατάλαβα κάτι λάθος διορθώστε με, μην πάρω κανένα στο λαιμό μου.